O szkole‎ > ‎

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu

"Drużyna Aniołów"

Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole

im. Władysława Reymonta w Witoszycach

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy

uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

 

Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują:

 teren szkoły:

·         pomoc w lekcjach uczniom słabszym

·         zbiórki zabawek, kasztanów, miśków, słodyczy, kwesty, zbiórka zniczy, sprzedaż kalendarzy, kartek świątecznych

·         akcje tematyczne,

·         zabawy charytatywne

instytucje, ośrodki itp.

·         Pomoc dla Wąsoskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Kundelek"

·         Stowarzyszenie Wsi Kresowia

            Stowarzyszenie SURSUM CORDA

·         Okoliczne szkoły, wsie

·         Nadleśnictwo „Góra Śląska”


W dniu 25 października 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs na nazwę Szkolnego Klubu Wolontariatu. Na konkurs wpłynęło 28 prac od uczniów z klas IV-VII.  Członkowie komisji wytypowali  pięć najlepszych prac, które następnie poddano pod głosowanie w wyniku, którego wytypowano nazwę Szkolnego Klubu Wolontariatu „Drużyna Aniołów”, której autorką jest uczennica Katarzyna Urbaniak.

Działania Klubu w poszczególnych miesiącach:


Wrzesień


1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

2. Opracowanie planu pracy klubu.

3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”- sprzątanie wyznaczonego terenu.

        4.  Sprzedaż cegiełek na rzecz osób niepełnosprawnych dla fundacji.


Październik


1. Udział w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”- zbiórka zniczy i pieniędzy.

2. Pamiętamy o naszych zmarłych porządkowanie nagrobków, zadbanie o zapomniane nagrobki.

3. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę- zbieramy kasztany. 

4. Udział w akcji charytatywnej "Gramy dla Weroniki" .
Listopad

1. Udział w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”- zbiórka  pieniędzy.

2. Zbiórka karmy .

3. Sprzedaż kartek świątecznych w ramach akcji charytatywnej "Świąteczne Kartki Dobroczynne" stowarzyszenia SURSUM CORDA i AMUN.

4. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji i nauce.

5. Udział w akcji "Jabłuszko".                                                                    Grudzień


              1. Udział w akcjach charytatywnych, sprzedaż kartek świątecznych.

Styczeń

1. Zbiórka karmy .

2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji i nauce.


Luty

1. Udział w akcji zbiórki pieniędzy dla Weroniki.

2. Zbiórka karmy.

3. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji i nauce.

4. Udział w akcji sprzedaży pączków na rzecz osób potrzebujących.Marzec

1. Udział w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”- zbiórka  pieniędzy.

2. Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy.

3. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji i nauce.

4. Sprzedaż kartek wielkanocnych dla stowarzyszenia AMUN.


Kwiecień

1. Udział w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”- zbiórka  pieniędzy.

2. Sprzedaż kartek wielkanocnych.

    3.Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji i nauce.


Maj

1. Udział w akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”- zbiórka  pieniędzy.

2. Zbiórka darów na kresy.

    3.Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji i nauce.


ĉ
witoszyce szkola,
13 lis 2017, 10:50
ĉ
witoszyce szkola,
13 lis 2017, 10:50