Zajęcia pozalekcyjne

 Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć
 Lilia Burdziłowska zajęcia rozwijające z matematyki
Lucyna Sozańskaterapia
 Małgorzata Szylin zajęcia rozwijające
Karolina Taler
zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 Marzena Rogasik zajęcia rozwijające
 Karolina Derlat
 zajęcia rozwijające
 Marta Hołownia-Dziewic sks
 Barbara Czarna
 zajęcia rozwijające