Zajęcia pozalekcyjne

 Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć
 Lilia Burdziłowska zajęcia dodatkowe z matematyki
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Lucyna Sozańskaterapia, zajęcia rozwijające
 Małgorzata Szylin zajęcia rozwijające
Klaudia Maksymczuk 
 zajęcia rozwijające
 Marzena Rogasik zajęcia rozwijające
 Katarzyna Paszkowiak
 zajęcia rozwijające
 Marta Hołownia-Dziewic sks
 Barbara Czarna
 zajęcia rozwijające