Rekrutacja - Przedszkole

                    Harmonogram czynności w postępowaniu

                        rekrutacyjnym oraz uzupełniającym 

                    do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

                                           

                                                 Harmonogram

                            w postępowaniu uzupełniającym

in�w_przeprowadzania_post�powania_rekrutacyjnego.pdf
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .docx
karta_zgloszenia_dziecka_do_przedszkola_w Witoszycach.doc
Oświadczenie o zatrudnieniu.docx
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola - druk.docx
Oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata.docx
Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu.docx