Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach podaje wykaz zaplanowanych dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021:

4 I 2021, 5 I 2021, 1 VI 2021, 25,26,27 V 2021, 4 VI 2021, 21 VI 2021.

Wyżej wymienione terminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.