Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Góra na rok szkolny 2023/2024

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym

 

in�w_przeprowadzania_post�powania_rekrutacyjnego.pdf
Oświadczenie rodzica.docx
karta_zgloszenia_dziecka_do_szkoly_podstawowej_.doc
Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica.docx
Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły.docx
Potwierdzenie woli.docx