Hymn Szkoły

HYMN SZKOŁY

 

SZKOŁO NASZA, SZKOŁO MIŁA

MY CODZIENNIE CHĘTNIE IDZIEM TU,

JESTEŚ KUŹNIĄ NASZYCH CHARAKTERÓW,

WYCHOWUJESZ NAS, NA DZIELNY LUD.

  

BYŁAŚ MAŁA W NASZEJ WIOSCE,

TY KSZTAŁCIŁAŚ NASZYCH OJCÓW TEŻ,

KTÓRZY CIEBIE MILE WSPOMINAJĄ

I WRACAJĄ MYŚLĄ DO TWYCH WRÓT.

 

BEZIMIENNA DŁUGIE LATA

TERAZ REYMONT JEST PATRONEM TWYM,

DUMNIE NOSISZ SŁAWNE JEGO IMIĘ,

CHLUBĄ TWOJĄ  ZAWSZE CHCEMY BYĆ.