Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

2022/2023

Przewodniczący

Lena Halaberda

Zastępca

 Anna Pawłowska

Sekretarz

Natalia Duchniak


Opiekunowie Samorządu

Karolina Taler                  Lilia Burdziłowska